Program zawodów

 8:00-10:00 Biuro zawodów – (odbiór numerów startowych - ZWROTNYCH)

  9:00-10:20 Wstawianie rowerów do strefy zmian 

 10:40 Odprawa techniczna 

 11:00 Start z brzegu jeziora Srebrnego (pływanie) 

 13:00-14:30 Odbiór rowerów ze strefy zmian (na podstawie numeru startowego)

 UWAGA!!! Dekoracja zwycięzców wspólnie z z dziećmi i młodzieżą po ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika/i około godziny 14:30