Rejestracja

Zapisów na CROSS DUATHLON DUSZNIKI-ZDRÓJ 22.09.2018 należy dokonać poprzez system zapisów elektronicznych prowadzonych przez STS Timing.

Na czas zawodów prosimy o wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
W celu zgłoszenia na imprezę, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zawody odbywają się na dystansach MINI (bieg 3,5 km – rower 10 km – bieg 3,5 km) oraz MEGA (bieg 10,5 km – rower 30 km – bieg 3,5 km).

SZTAFETA rozgrywana jest tylko na dystansie MEGA, gdzie jeden zawodnik pokonuje trasę biegową, drugi zawodnik trasę biegową. 


OPŁATY STARTOWE

Opłat dokonuje się na konto bankowe Stowarzyszenia TTKF Sport Adventure:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
44958800047102222020000010


1) 60 zł (SZTAFETA 2-osobowa 100 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 15.04.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu

2) 70 zł (SZTAFETA 2-osobowa 110 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.05.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu
3) 80 zł (SZTAFETA 2-osobowa 120 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.07.2018 (decyduje data księgowania wpłat w systemie płatności), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu poprzez system płatności
4) 100 zł (SZTAFETA 2-osobowa 140 zł) – koszt uczestnictwa w zawodach dla osób zgłoszonych po 31.07.2018. Zawodnik może być zgłoszony poprzez zapisy elektroniczne lub dokonać rejestracji w dniach 14-15.09.2018 w Biurze Zawodów
4) W przypadku płatności przelewem po 15.09.2018 wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty. W dniach 21 – 22.09.2018 płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.
Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.

Konto bankowe do wpłaty za opłaty startowe:
TKKF Sport Adventure
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
44958800047102222020000010

z dopiskiem: imię, nazwisko, Duathlon Duszniki-Zdrój
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.
Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 300 osób.